DIN BEDRIFT
OG BEWELL KLINIKKEN

BeWell Klinikken kan tilby din bedrift gunstige bedriftavtaler på alle våre tjenester. Med våre terapeuter innen kiropraktikk, fysioterapi, massasjeterapi, akupunktur og fotterapi kan vi være et positivt bidrag til bedriftens HMS politikk. Bedriftsavtaler er gratis og uforpliktende å inngå, men gir bedriften er rekke fordeler. Vi skreddersyr også avtaler etter bedriftens behov.

SPESIALTJENESTER FOR BEDRIFTER

I tillegg til gode betingelser på enkeltbehandlinger, tilbyr BeWell Klinikken ulike tjenester kun til bedrifter, som gjennomgang av arbeidsplassergonomi for de ansatte eller behandling og forebygging av belastningsskader, muskelplager, stive nakker og vonde rygger.

Å redusere sykefraværet er et mål for enhver bedrift, samtidig som produktivitet og trivsel er i fokus. Kostnadene forbundet med sykefravær kan bli store, ikke bare direkte lønn, men i form av tapte inntekter, opplæring av nye ansatte, tap av kompetanse etc. Her kan Be Well som en tverrfaglig partner på helse og velvære bistå den enkelte bedrift, med felles målsetninger innen helse og trivsel, sykefravær og produktivitet. Eksempler på relevante tjenester er:

  • Kartlegging av skjelett- og muskelplager på arbeidsplassen.
  • Bistå med utbedringstiltak for bedriften generelt og ut fra den enkelte ansattes behov - behandlinger; forbeyggende, vedlikeholdsbehandlinger, behandling av kroniske plager. (Fysioterapi, naprapati, massasjeterapi)
  • Karlegging av bedriftens ergonomi, arbeidsplassergonomi, for den enkelte ansatt, ref HMS krav.
  • Bistå med utbedringstiltak for den enkelte ansatt ut fra kartleggingen.
  • Coaching. Vi tilbyr også coaching til bedrifter

  • KORT ANIMASJON OM
    BEDRIFTSTJENESTEN

    TOP